• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Мала академія наук

Мала академія наук України (далі – МАН України) – цілісна, багаторівнева система виявлення та відбору обдарованих дітей, забезпечення духовного, інтелектуального, творчого розвитку молодого покоління, створення умов для соціального та професійного самовизначення особистості, виховання майбутньої творчої та наукової еліти України.

Наказ Міністерства № 259 від 24.03.2014 р. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року № 407/25184 «Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України»


Перелік рекомендованих програм з позашкільної освіти

Положення про конкурс захист науково-дослідних робіт учнів МАН України

Вимоги до оформлення науково-дослідних робіт учнів МАН України

Перелік наукових відділень і секцій

Правила оформлення реферата МАН
МАН День комети 2014

Загальні відомості про МАН
МАНУ залучає дітей та учнівську молодь до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності. На сьогодні МАНУ об’єднує 27 регіональних територіальних відділень, які координують роботу районних і міських територіальних відділень та наукових товариств учнів.
Загальну координацію діяльності територіальних відділень здійснює Національний центр «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (далі – НЦ «МАНУ»). Відповідно до свого головного завдання – реалізації державної політики у сфері роботи з обдарованими дітьми та молоддю – НЦ «МАНУ» є закладом, що виконує загальнодержавні функції з виявлення, розвитку і підтримки обдарованих, здібних до наукової діяльності учнів.
Завдяки державній підтримці НЦ «МАНУ» продовжує успішно реалізовувати свою освітню мету, охоплюючи з кожним роком дедалі більшу кількість обдарованої молоді з різних регіонів України. Відповідно до розширення кола функціональних завдань модифікується й організаційна структура НЦ «МАНУ».
Указ Президента України № 927/2010 від 30 вересня 2010 р. «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» та відповідний наказ Міністерства освіти і науки України № 1033 від 1 листопада 2010 р. визначили правові підстави для розширення мережі регіональних малих академій наук учнівської молоді. Станом на 1 січня 2014 року 16 із 27 регіональних територіальних відділень МАН уже реорганізовано у спеціалізовані позашкільні навчальні заклади – малі академії наук учнівської молоді. На районному та міському рівнях успішно працюють районні (міські) територіальні відділення МАН як окремі юридичні особи, філії регіональних МАНУМ, або як підрозділи навчальних закладів, визначених відповідними управліннями освіти і науки. Їх загальна кількість становить близько тисячу. Щороку в системі МАН працюють понад 7 тис. наукових секцій, гуртків та інших творчих об’єднань.
Зміцнення авторитету НЦ «МАНУ» та регіональних малих академій наук учнівської молоді в українському соціумі сприяє зростанню чисельності учнів МАН. З кожним роком до наукового пошуку залучається дедалі більше обдарованих дітей нашої держави. Порівняно з 2003–2004 н. р. чисельність старшокласників – учнів МАН України у 2009–2010 н. р. зросла вдвічі (2003–2004 н. р. – 50 тис. осіб, 2009–2010 н. р. – 110 тис.). У 2012–2013 н. р. їх чисельність уже налічувала понад 150 тис. осіб. Розширення в останні роки пропедевтичної діяльності НЦ «МАНУ», дало змогу охопити дослідницькою діяльністю також дітей дошкільного, молодшого і середнього шкільного віку. Таким чином, загальна кількість вихованців МАН України, у тому числі учасників масових заходів, у 2012–2013 н. р. перевищила 250 тис. осіб. Значна увага приділяється залученню до наукової діяльності обдарованих дітей із сільської місцевості, які складають 22% загальної кількості учнів МАН.
Учні – члени МАН поділяються на слухачів, кандидатів і дійсних членів.
Слухачами можуть стати всі охочі учні 6–11 класів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, які виявляють цікавість до наукової діяльності, хочуть одержати додаткові знання в окремих галузях науки та беруть участь у роботі секції чи гуртка.
Кандидатами у члени МАН України є учні гуртків, секцій, що виявляють здібності при поглибленому вивченні наукових дисциплін поза шкільною програмою, які схильні до проведення наукових досліджень, технічної творчості та виступають на конференціях, виставках, є призерами олімпіад. Кандидат затверджується президією територіального відділення МАНУ за пропозицією наукових товариств, секцій, гуртків.
Дійсними членами МАН України є кандидати, які мають самостійні наукові праці та навчаються в наукових гуртках і секціях не менше 2 років.
Відповідно до останніх тенденцій розвитку вітчизняної науки, запитів дітей, вчених і педагогів територіальних відділень МАН України розширюється і вдосконалюється структура наукових відділень. У 2013–2014 н. р. науково-дослідницька діяльність МАН України організована у 64 секціях 12 наукових відділень: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; філософії та суспільствознавства; історії; економіки; технічних наук; комп’ютерних наук; математики; фізики і астрономії; наук про Землю; хімії та біології; екології та аграрних наук.
Визначним заходом діяльності Малої академії наук України є щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. На всіх етапах конкурсу-захисту беруть участь близько 100 000 школярів-старшокласників, а до фіналу виходять понад 1000 кращих. Журі конкурсу-захисту формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових та науково-педагогічних працівників Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, вищих та інших навчальних закладів. Кураторами наукових відділень МАН є академіки НАН України – члени Президії МАН України.
Урізноманітнюються форми організаційно-масової роботи з учнями МАН. Щорічно НЦ «МАНУ» проводить міжнародні, всеукраїнські та регіональні учнівські наукові конференції, конкурси, турніри, олімпіади, колоквіуми, семінари, презентації тощо. Перебування в умовах інтелектуального середовища дає змогу юним ученим представити результати своїх досліджень, поглибити наукові інтереси, сприяє їх соціалізації та самореалізації. У 2013 р. НЦ «МАНУ» було проведено понад 30 масових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів.
Одним з пріоритетних напрямів роботи МАН України є організація кадрово-методичного та науково-методичного супроводу педагогічної діяльності, спрямованого на підвищення професійної компетентності вчителів. Щороку в його рамках проводиться близько 30 всеукраїнських заходів, до участі у яких залучають понад 3000 педагогів. На сьогодні загальна кількість освітян, які виховують майбутніх науковців у закладах МАН, становить понад 6,5 тис. педагогічних і науково-педагогічних працівників, серед яких 1,5 тис. викладачів – кандидати наук, 300 – доктори наук.
НЦ «МАНУ» продовжує плідну співпрацю з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями. Це дає змогу підвищувати рівень освітніх проектів для обдарованих дітей, розвивати науково-дослідницьку діяльність учнів – членів МАН України в контексті актуальних наукових напрямів, сприяє професійному самовизначенню та виробленню свідомої громадянської позиції сучасної молоді. Співпраця з вищими навчальними закладами та науковими установами є також невід’ємною складовою ефективної діяльності територіальних відділень МАН України.
На сучасному етапі Мала академія наук України відіграє визначальну роль у формуванні наукової еліти нації. Реалізовані в рамках її діяльності освітні проекти, заходи й ініціативи створюють простір для професійного самовизначення, самореалізації та соціалізації обдарованої молоді. Суспільні запити, динаміка соціокультурних перетворень й інтенсивні темпи розвитку науки актуалізують завдання, що їх успішно розв’язує МАН України.
Директор закладу: Лісовий Оксен Васильович.

Адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38–44.

Телефон: (044) 489-55-99.

E-mail: man@man.gov.ua.

Веб-сайт: man.gov.ua.

Кiлькiсть переглядiв: 846

Коментарi

 • agxuhie

  2015-07-26 22:09:07

  [url=http://flagyl-online-buy.net/]Buy Metronidazole[/url] Priligy http://lasix-buy-online.net/...

 • ewigqaa

  2015-07-26 21:54:16

  [url=http://flagyl-online-buy.net/]Buy Flagyl Online[/url] Priligy Online http://lasix-buy-online.net/...

 • apohefexoluc

  2015-07-26 21:54:16

  [url=http://flagyl-online-buy.net/]Flagyl 500 Mg[/url] Priligy http://lasix-buy-online.net/...

 • eedikutnoyey

  2015-06-20 18:10:57

  [url=http://flagyl-online-buy.net/]Buy Flagyl Online[/url] Dapoxetine http://lasix-buy-online.net/...